Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji na co dzień ma kontakt sporo osób i właśnie ta data ma to oznajmiać. Jest to pewnego rodzaju prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, aby znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, żeby wykluczyć brak akceptacji poprzez edukowanie, ale też organizowanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie tolerancji i zachęcanie do braku przemocy wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez coraz częściej wywoływane akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy mają styczność z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Przejawy braku aceptacji bywają okrutnie kłopotliwe dla osób szykanowanych, dlatego też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają uprzedzać o różnych aktach agresji, a także pomóc w wyszukaniu głównych przesłanek kiełkowania nietolerancji. Aby zrozumieć, czym faktycznie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, potrzebne są tego typu działania, które z całą pewnością okazują się pomocne w tym zakresie. Ma też pouczać, uczyć uznania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, ale również głównym celem takich działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

W jaki sposób świętowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i też przedstawiają ogromne wsparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Prezydent stolicy, pan Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana poprzez wywieszanie tęczowych banerów, a także oświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.